REGISTRERT I MERVERDIAVGIFTSREGISTERET

Alle virksomheter er nødt til å registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning har oversteget kr 50 000 til sammen i en periode på 12 måneder.

Les mer

 

DSB ELVIRKSOMHETSREGISTERET

Kun virksomheter som har tillatelse til å utføre elektriske arbeider i Norge er registrert i dette registeret.

Les mer

 

GODKJENT FOR ANSVARSRETT

Å være godkjent for ansvarsrett er en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner satt opp mot kravene i byggesaksforskriften kapittel 9-11.

Les mer

 

NELFO

Dette merket forteller at 3K Elektro AS er registrert elinstallatør og medlem av NELFO.

Les mer

 

PT EKOMNETTAUTORISASJON

PT Ekomnettautorisasjon gir mulighet til å utføre installasjon og vedlikehold på alle fagområder.

Les mer